Þjónusta og verðskrá

 • Þóknun við sölu á fyrirtækjum og eða rekstrareiningum 6% af heildarvirði hins selda. Vinna við verkefni eftir að fyrirvaralaus kaupsamningur hefur verið undirritaður er innheimtur samkvæmt útseldu tímagjaldi.
 • Þóknun vegna sameiningu fyrirtækja 6% af heildarvirði.
 • Þóknun vegna öflun hlutafjár / fjárfesta 10% af öfluðu hlutafé.
 • Lágmarksþóknun v. sölu fyrirtækis með skjalagerð er kr. 1.800.000.-
 • Verðmat og fjárfestakynning kr. 950.000.-
 • Virðisútreikningar á smærri fyrirtæki kr. 450.000.
 • Verðmat og útreikningur skiptihlutfalla við sameiningar fyrirtækja, verð samkvæmt tilboði.
 • Þóknun vegna leigu rekstur eða fasteigna, eins mánaða leiga.
 • Útseld rekstrarráðgjöf, tímavinna sérfræðings kr. 36.900.-
 • Við öll ofangreind verð bætist virðisaukaskattur þar sem það á við.
 • Skriflegur samningur skal gerður við viðskiptavini um þjónustu sem veitt er, í honum skal verkefni sem unnið er skilgreint og kostnaður tilgreindur, auk annarra atriða sem máli skipta.
 • Ef þjónusta er veitt án þess að sérstakur skriflegur samningur sé gerður þá greiðir viðskiptavinur samkvæmt þessari verðskrá.

Vinnuferli hjá Investis vegna greiningar og sölu fyrirtækja: